Macbook Pro 13″ 2011 อาการเปิดไม่ติด ลูกค้าต่างชาติ ซ่อมด่วนรอรับได้เลยครับ

ซ่อมเมนบอร์ด Macbook Pro อาการเปิดไม่ติด สาเหตุเกิดจากความชื้นสนิมเขียวกันลายวงจรจนขาดเสียหาย ทางร้านทำการซ่อมเเซมไห้เรียบร้อยแล้วครับ